RosGyn

RosGyn

Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme

Keglesnit (konisation)

Baggrund

Inden indgrebet har du fået taget vævsprøver fra livmoderhalsen, hvor man har undersøgt, hvilken grad af celleforandringer (dysplasi), der er. Se afsnittet om celleforandringer på livmoderhalsen.

Indgrebet

Ved keglesnittet fjernes en lille del af det yderste af livmoderhalsen. Der er tale om et lille indgreb, hvor der altid anlægges lokalbedøvelse, som meget effektivt fjerner smerterne men ikke berøring.
Det er vigtigt, at du er indforstået med behandlingen.

Når du ligger i gynækologisk leje lægges lokalbedøvelse inden indgrebet. Du får 6 små stik, oftest kan man kun mærke de første stik. Det tager smertefølelsen, men du vil stadig kunne mærke, at der bliver rørt ved dig. Selve indgrebet tager kun få minutter, mens forberedelsen incl. anlæggelse af lokalbedøvelse tager længere tid.

Ved keglesnittet anvendes en el-slynge, som hurtigt skærer igennem den yderste del af livmoderhalsen (se tegningen), og blodkarrene lukkes herefter med en el-brænder. Efter keglesnittet observeres du i ca. 15-30 min. for at sikre, at blødningen efter indgrebet er acceptabel, inden du går hjem.

Forholdsregler efter indgrebet

Efter keglesnittet kan du bløde i op til en uge, men det skal være aftagende. Sårskorpen falder af efter ca. en uge og giver kortvarigt anledning til lidt øget blødning på det tidspunkt. Undgå derfor karbad, svømmehal og samleje indtil blødningen er stoppet.

Du bør kontakte klinikken (lægevagt udenfor åbningstid), hvis du efter undersøgelsen oplever

  • Kraftig blødning.
  • Ildelugtende udflåd.
  • Feber.

Opfølgning og kontrol

Det fjernede væv bliver efterfølgende sendt til undersøgelse, og du vil få svar i din e-boks eller telefon indenfor 2-3 uger efter indgrebet. Det vil fremgå af svaret, hvad der ske i den videre behandling, som afhænger af den type forandringer, du har. Celleforandringer graderes i forhold til hvor svære forandringerne er: lette, moderate, svære og meget svære. I svaret vil fremgå, hvornår du skal til kontrol efter indgrebet. Oftest vil kontrollen være en ny celleprøve (smear) fra livmoderhalsen for at sikre, at alle celleforandringerne er fjernet ved indgrebet. I yderst sjældne tilfælde kan der være kræft i prøven, og i disse tilfælde vil du altid blive henvist til videre behandling på hospital.

Du kan læse mere om keglesnit i Patienthåndbogen på Sundhed.dk.


Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme
Algade 42, 1.
4000 Roskilde
Tlf. 46 36 15 85