RosGyn

RosGyn

Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme

Urininkontinens

Urininkontinens rammer op til 45% af alle kvinder hyppigst efter fødsler ( hvor der så ofte svinder igen) og efter overgangsalderen.

Der findes forskellige former for inkontinens. Hyppigst ses inkontinens ved vandladningstrang (urge (engelsk) – trang) og ved strs situationer som belaster bækkenbunden som host, nys o.l.

Trang inkontinens

Ved denne tilstand oplever du ofte vandladningstrang hyppigt og derfor ofte hyppige små vandladninger. Trangen bliver ofte så stor at du ikke kan nå toilettet i tide. Ofte orienterer du dig i forhold til toiletter i området og bruger indtil flere bind.

Stress inkontinens

Ses ofte under og efter fødsler og det skyldes graviditetens belastning på bækkenbunden. Ofte svinder det igen efter fødslen, specielt hvis du er opmærksom på at træne din bækkenbund. Du kan også træne under din graviditet. Det ses dog ofte igen i forbindelse og efter overgangsalderen. Du oplever det som smådryp ved host, nys eller fysisk anstrengelse (dans, løb o.l.) som du ikke kan kontrollere. Du bruge derfor bind.

Undersøgelser og udredning

Vi tilbyder dig en gynækologisk undersøgelse og en ultralydsundersøgelse. I den forbindelse vil vi også vurdere din bækkenbund samt tale med dig om hvorledes din bækkenbund kan styrkes hvis det er aktuelt. Eventuelt også en urinundersøgelse.

Du vil blive bedt om at registrere din væske og vandladning over tre døgn for at få en indblik i hvor ledes dine vaner er og om vi kan hjælpe dig med at regulere både væske indtagelse og vandladning. Vi vil også bruge skemaet til at vejlede dig i din videre behandling.

Behandling

Mange gange kan problemerne afhjælpes med bækkenbundstræning, knibeøvelser og blæretræning. Er du i overgangsalderen vil du blive anbefalet lokal østrogen behandling i skeden.

Medicinsk behandling kan komme på tale hvis du har trang inkontinens hvis bækkenbundstræning ikke er tilstrækkeligt. Vi vil så vejlede dig vedr. denne behandling.

Ved stres inkontinens kan operation komme på tale som i dag en mindre operation hvor du vil kunne gå hjem samme dag.


Læs mere på:
Klinik-hanne-ryttergaard.dk

Birthebonde.dk/pjecer

Sundhed.dk/borger - Tvt-operation

Sundhed.dk - Urininkontinens/

Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme
Algade 42, 1.
4000 Roskilde
Tlf. 46 36 15 85