RosGyn

RosGyn

Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme

Personale

Lise Schleiss

Jeg er uddannet læge i 1995 og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2006. 1. marts 2016 har jeg overtaget klinikken fra Lars Kambjerre. Jeg har tidligere arbejdet som overlæge på flere af de gynækologiske afdelinger på Sjælland og har derigennem et stort netværk. Jeg er bredt uddannet indenfor specialet og har derudover beskæftiget mig med behandling af vandladningsproblemer og nedsynkning.

Mie

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 2007 og har 8 års erfaringfra Gynækologisk afdeling på Roskilde Sygehus samt 5 års praksiserfaring fra andenGynækologisk praksis. Jeg startede her i klinikken 1/12-20.

Du vil møde mig til sygeplejerskekonsultationerne.

Karina

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent i 2000 og har været i klinikken siden 1/9-2018. Jeg har 9 års erfaring fra Gynækologisk afdeling på Herlev Hospital samt 5 års erfaring fra gynækologisk praksis.

Du vil møde mig, når du ringer og bestiller tid, kommer i klinikken, samt ved undersøgelser og kontroller. Jeg er i klinikken mandag til torsdag.