RosGyn

RosGyn

Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme

Personale

Lise Schleiss

Jeg er uddannet læge i 1995 og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2006. 1. marts 2016 har jeg overtaget klinikken fra Lars Kambjerre. Jeg har tidligere arbejdet som overlæge på flere af de gynækologiske afdelinger på Sjælland og har derigennem et stort netværk. Jeg er bredt uddannet indenfor specialet og har derudover beskæftiget mig med behandling af vandladningsproblemer og nedsynkning.

Karina

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent i 2000 og har været i klinikken siden 1/9-2018. Jeg har 9 års erfaring fra Gynækologisk afdeling på Herlev Hospital samt 5 års erfaring fra gynækologisk praksis.

Du vil møde mig, når du ringer og bestiller tid, kommer i klinikken, samt ved undersøgelser og kontroller. Jeg er i klinikken mandag til torsdag.

Rie

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2010 og har en bred erfaring bl.a. fra Gynækologisk afdeling og Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. Jeg kommer fra en stilling som teamleder i hjemmeplejen i Odsherred Kommune og har været i klinikken siden 1/5-20.

Du vil møde mig til konsultationerne.