RosGyn

RosGyn

Lise Schleiss
Speciallæge i kvindesygdomme

Personale

Lise Schleiss

Jeg er uddannet læge i 1995 og speciallæge i kvindesygdomme og fødsler i 2006. Klinikken har jeg overtaget i 2016 og har inden da arbejdet som overlæge på flere gynækologiske afdelinger på Sjælland, hvilket har givet mig et stort netværk. Jeg er bredt uddannet inden for specialet og har bl.a. beskæftiget mig med behandling af vandladningsproblemer og nedsynkning. Derudover har jeg en uddannelse i basal klinisk sexologi og er IOTA-certificeret i gynækologisk ultralydsscanning samt en master i ledelse med fokus på kommunikation.

Mie

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 2007 og har 8 års erfaringfra Gynækologisk afdeling på Roskilde Sygehus samt 5 års praksiserfaring fra andenGynækologisk praksis. Jeg startede her i klinikken 1/12-20.

Du vil møde mig til sygeplejerskekonsultationerne.

Karina

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent i 2000 og har været i klinikken siden 1/9-2018. Jeg har 9 års erfaring fra Gynækologisk afdeling på Herlev Hospital samt 5 års erfaring fra gynækologisk praksis.

Du vil møde mig, når du ringer og bestiller tid, kommer i klinikken, samt ved undersøgelser og kontroller. Jeg er i klinikken mandag til torsdag.